KALİTE POLİTİKASI


KALİTE POLİTİKAMIZ
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Kalite hedeflerimizi en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayacak düzeyde belirleyip bu hedeflere ulaşmak için takım ruhu içerisinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmeyi,
  • Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
  • Daha rekabetçi hizmetler sunarak, uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sektörümüzde etkinliğimizi arttırmak,
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
  • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, en üst kalitede kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizi “Çevre” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” öncelikli, yaratıcı çözümler üreterek sektörümüzde öncü ve örnek olmayı taahhüt ediyoruz.